Chủ đầu tư Zenna Villas

Chủ đầu tư Zenna Villas & Resort Hiệp Phú

Đôi nét về chủ đầu tư Zenna Villas – Công ty CP BĐS Hiệp Phú

Hiệp Phú là Công ty CP BĐS Hiệp Phú tiền thân là doanh nghiệp chuyên về xây dựng dân dụng và công nghiệp hiện là chủ đầu tư Zenna Villas. Các thành viên thạo nên Hiệp Phú đều có nhiều kinh nghiệm trong việc đầu tư, khai thác và vận hành các dự án nghỉ dưỡng cao cấp. Các dự án phát triển bằng vốn tự có của công ty mà không vay vốn ngân hàng. Chủ đầu tư Zenna Villas đã thực hiện nhiều dự án thành công như căn hộ, nhà hàng, khách sạn, văn phòng… Trong đó có không ít dự án thành công vượt bậc từ chủ đầu tư. Lần trở lại này chủ đầu tư sẽ cho ra mắt sản phẩm biệt thự biển Zenna Villas Long Hải.

One thought on “Chủ đầu tư Zenna Villas”

  1. Chủ đầu tư Zenna Villas & Resort Hiệp Phú
    Đôi nét về chủ đầu tư Zenna Villas – Công ty CP BĐS Hiệp Phú
    https://bietthubienzennavillas.vn/chu-dau-tu-zenna-villas-cong-ty-co-phan-bat-dong-san-hiep-phu/

    Hiệp Phú là Công ty CP BĐS Hiệp Phú tiền thân là doanh nghiệp chuyên về xây dựng dân dụng và công nghiệp hiện là chủ đầu tư Zenna Villas. Các thành viên thạo nên Hiệp Phú đều có nhiều kinh nghiệm trong việc đầu tư, khai thác và vận hành các dự án nghỉ dưỡng cao cấp. Các dự án phát triển bằng vốn tự có của công ty mà không vay vốn ngân hàng. Chủ đầu tư Zenna Villas đã thực hiện nhiều dự án thành công như căn hộ, nhà hàng, khách sạn, văn phòng… Trong đó có không ít dự án thành công vượt bậc từ chủ đầu tư. Lần trở lại này chủ đầu tư sẽ cho ra mắt sản phẩm biệt thự biển Zenna Villas Long Hải.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *